Завдання Вишнівчицького

 округу:

ØВідкоригувати роботу ради округу, провести планові засідання      методичної ради округу.

 

ØФормувати інноваційну культуру шкіл округу.

 

ØРозвивати професійну компетентність та педагогічну майстерність вчителів.

 

ØПостійна підтримка педагогів – новаторів.

 

ØЗабезпечувати участь шкіл округу в реалізації інноваційних проектів.

 

ØВизначити шляхи підвищення якості освітніх послуг та здійснити модернізацію навчально-виховного процесу. 

 

ØСпрямувати педагогів на створення інноваційного освітнього простору, в основі якого сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають учнів до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності.

 

ØСтворити умови для неперервного професійного зростання педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності.

 

ØПровести анкетування учнів 9-х класів шкіл округу з метою профілізації старшої школи.

 

ØПрагнення керівника опанувати технології  професійного менеджера й реалізовувати  їх в управлінській діяльності.