ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ ОКРУГУ

Протокол №01

 від 27.09.2016 року

засідання ради Вишнівчицького  округу

 Присутні:

Голова ради округу – Бельзецька М.С.

Секретар ради округу – Малиш О.Я.

Члени ради округу: Худа О.Б., Петранчук Г.Г., Заверуха С.В.

Порядок денний:

1. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2016-2017 н.р.

2. Координування  планів роботи МО округу.

3. Про інформаційний простір округу.

4. Про організацію та проведення  основних методичних та виховних конкурсів.

1. СЛУХАЛИ:

Голова ради округу Бельзецька М. С. проаналізувала роботу методичної ради у 2015-2016 н.р., відзначила, що у  2015-2016 навчальному році методична рада працювала над організацією роботи над вирішенням проблемних питань, а також над забезпеченням методичного супроводу навчання у 4 та 7 класах за новими Стандартами, планами і програмами. На їх вирішення були спрямовані заходи, передбачені планом роботи методичної ради на  рік. Бельзецька М.С. висловила думку, що важливим напрямком методичної роботи в  школі на даний час є розвиток інноваційної культури педагогічних працівників. Зазначила, що забезпечення професійного розвитку педагога має відбуватись також в умовах функціонування освітнього округу. Методична робота має здійснюватись на діагностичній основі, з використанням моніторингових досліджень. Ця робота забезпечить безперервне відстеження професійної майстерності та творчого потенціалу педагогів, допоможе оптимально спланувати методичну роботу, вдосконалити її зміст і підвищити якість навчально-виховного процесу в цілому та в кожному навчальному закладі. Бельзецька М.С. ознайомила присутніх з  планом  роботи методичної ради  округу.

ВИСТУПИЛИ:

Петранчук Г.Г., заступник директора з навчально-виховної роботи Бурканівської ЗОШ І-ІІст.,  яка запропонувала працювати в рамках округу над науково-методичною проблемою «Удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників та формування компетентного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу». Худа О.Б. підтримала вибір теми та наголосила на тому, що педагогічні працівники мають різний рівень професійності, тому після опрацювання теоретичних аспектів, яке можна організувати в кожному навчальному закладі окремо, можна провести спільне практичне заняття з обміну досвідом.

Малиш О.Я.- заступник директора з навчально-виховної роботи Золотниківської ЗОШ І-ІІІст., яка запропонувала провести засідання методичної ради у формі тренінгу на тему: «Сучасному вчителю-інноваційну культуру, психолого-педагогічну підтримку, високу якість навчання», запросити психолога Золотниківської ЗОШ І-ІІІст.

Ухвалили:

1.Затвердити науково-методичну проблему освітнього округу «Удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників та формування компетентного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу»

2.Затвердити план роботи МР округу на 2016-2017 н..р

3.Залучати педагогів до творчої діяльності, створення власного досвіду роботи в інноваційному освітньому просторі.

4.Провести у грудні 2016р. додаткове засідання методичної ради у у формі тренінгу на тему: «Сучасному вчителю-інноваційну культуру, психолого-педагогічну підтримку, високу якість навчання».

5.Інформацію про хід виконання плану заслухати у березні 2017р.

2. СЛУХАЛИ:

Голова ради округу Бельзецька М. С. висловила пропозицію щодо формування інформаційного простору освітнього округу. На даний час всі заклади мають електронні адреси, тому слід запровадити електронну розсилку та обмін інформацією між керівниками ММО. Працює сайт Вишнівчицької ЗОШ , тому реальним є відображення інформації про заходи в школах  округу.

Ухвалили:

1. Керівникам ММО з 01.10.2016 року запровадити електронне спілкування та обмін інформацією в межах  округу. Організувати обов’язкове інформування методичної ради округу про проведені  форми роботи та відеозйомку заходів.

2. Адміністрації Вишнівчицької ЗОШ І-ІІІ ст. на сайті навчального закладу розміщувати оголошення та інформації про новини з шкіл  округу.

3. СЛУХАЛИ:

1. Бельзецьку М.С., яка проінформувала присутніх про основні конкурси, проведення яких передбачене наказами відділу освіти Теребовлянської райдержадміністрації на даний час. У 2016-2017навчальному році буде проводитись всеукраїнський конкурс «Учитель року - 2017» в номінаціях початкові класи, музичне мистецтво, біологія, інформатика. Проблемою залишається залучення вчителів до конкурсу «Учитель року». Досвід роботи Вишнівчицької ЗОШ І-ІІІ ст. з впровадження бально-рейтингової оцінки діяльності вчителя в міжатестаційний період свідчить про те, що вчителі в умовах постійного оцінювання їхньої діяльності мало беруть участь у методичних конкурсах.

ВИСТУПИЛИ:

1. Заступник директора  з навчало-виховної роботи Соколівської ЗОШ І-ІІст. Худа О.Б. внесла  пропозицію, щоб вчителі, які претендують на вищу кваліфікаційну категорію, брали участь в методичних конкурсах. 

Ухвалили:

1. Рекомендувати методичній раді  округу організувати свою роботу у відповідності з положеннями та наказами про проведення методичних і виховних конкурсів.

 

 

 

Голова засідання      ___________________  М.С. Бельзецька

 

Секретар засідання    ______________   О.Я. Малиш