ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     науково-методичною радою      

                                                                     райметодкабінету

                                                                     Протокол №  04  від  08.09.2006 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про методичний округ базової школи

 

              Методичний округ об’єднує школи І-ІІІ та І-ІІ ступенів, що мають близьке розташування і зручне сполучення.

 

             Кожний методичний округ має координаційно-методичну раду, до якої входять заступники директорів з навчально-виховної роботи. Рада розглядає плани роботи міжшкільних методичних об’єднань, спрямовує їх діяльність з питань підвищення фахової підготовки педагогів, проблем, над якими працюють вчителі. Рада координує методичну роботу з учителями, створює умови для її проведення, рекомендує для обрання керівників міжшкільних методичних об’єднань кращих вчителів не тільки з тієї школи, в якій  організовано методичний округ, а й інших шкіл, де є навчально-матеріальна база з відповідного предмета, розробляє графіки засідань методичних об’єднань, визначає об’єкти вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів, вивчає і поширює перспективний педагогічний досвід, схвалений МОН України, ОКІППО, заслуховує звіти керівників міжшкільних методоб’єднань, приділяє велику увагу педагогам-початківцям.

   Переможці шкіл методичного округу є учасниками різного роду конкурсів, змагань районного рівня.

   У кожному окрузі працює міжшкільний методичний кабінет, в якому зберігаються кращі розробки уроків, позакласних заходів, плани роботи міжшкільних методоб’єднань.

   Довідковий відділ містить тематичну картотеку нормативних документів і методичної літератури.

 За роботу міжшкільних методоб’єднань відповідають, на рівні з головою ради, методисти райметодкабінету.

 

      ІІ .     Організація роботи методичного округу: 

1.Встановлено час проведення відкритих уроків /11 год./;

2.Складання графіків засідань методичних об’єднань /організаційне засідання заступників директорів і керівників методичних об’єднань/;

3.Робота методичних об’єднань вчителів української мови і літератури, історії, географії, зарубіжної літератури, хімії та біології, математики, фізики, іноземної мови.

 

ІІІ. Методичний округ і атестація.

         Планують відкриті уроки в першу чергу тим вчителям, які атестуються, оцінку роботі вчителя дає методичне об’єднання і це враховується в атестаційній характеристиці.

  

ІУ. Тематика засідань методичних об’єднань: 

1.Робота методичних об’єднань направлена на реалізацію проблеми.

2.Проведення різних форм:

- конкурс „Учитель року”;

- дискусія „Педагогічні інновації. В чому полягає їх суть?”

- „круглі столи” „Інноваційні педагогічні технології у навчальний процес” тощо;

- виставка-панорама методичних знахідок;

- методичний фестиваль „Щедро ділюся своїм досвідом”;

- методичний  вісник, посібник  методичного округу „Уроки майстерності”.

 

У. Робота з молодими вчителями:

 

- наставництво;

- консультації.

 

УІ. Систематизувати і узагальнити знахідки, рекомендації, відкривши

„Банк методичних ідей”.

 

УІІ. Обмін досвідом роботи методичних округів у школах району.